วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ถวายสังฆทาน 55,000 กว่ารูป – บริจาคช่วยผู้ประสบโควิด-19 กว่า 200,000 รายการ มูลค่ารวมกว่า 30 ล้านบาท

10

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่นั้น วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีบุญออนไลน์ผ่าน ZOOM อาทิ พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ พิธีบูชาข้าวออนไลน์ ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ อาราธนาคณะสงฆ์ทั่วโลกร่วมเจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตาให้ทุกคนทั่วโลกปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ทั้งจัดถวายมหาสังฆทานออนไลน์แด่คณะสงฆ์ 55,995 รูป ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 64 และ 26 พฤษภาคม 64 รวมเป็นเงิน  16,548,600 บาท

ทั้งนี้ตั้งแต่ ก.พ. 63 ช่วงแรกของการระบาดในประเทศไทย วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายส่งความช่วยเหลือด้านเวชภัณฑ์ ถุงยังชีพ อาหารปรุงสุกใหม่พร้อมรับประทาน เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนาม ผู้ป่วยโควิด-19 หน่วยงานราชการท้องถิ่น คณะสงฆ์ และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ปทุมธานีและใกล้เคียง รวมกว่า 200,000 รายการ มูลค่า 13,814,750 บาท รวมความช่วยเหลือทั้งสิ้นกว่า 30 ล้านบาท

ภาพ-ข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here