วัดพระธรรมกายร่วมกับวัดปันชารี สันติปูร์อรัญกุฏิ จัดบรรพชาสามเณร 80 รูปในบังกลาเทศ สร้างศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา

11

วัดปันชารี สันติปูร์อรัญกุฏิ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกับวัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชาสามเณรหมู่ จำนวน 80 รูป ณ วัดอริยคีรี บานาวิหาร เมืองรังกามาติ ประเทศบังกลาเทศ โดยมีพุทธศาสนิกชน รวมถึงผู้ปกครองของสามเณรเข้าร่วม ซึ่งพิธีกรรมเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีระบบระเบียบ รวมถึงมีขบวนดอกไม้ ขบวนธง ขบวนผู้ปกครอง สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานอย่างยิ่ง

ทั้งนี้โครงการบรรพชาสามเณรดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ  วัดอริยคีรี บานาวิหาร เมืองรังกามาติ ประเทศบังกลาเทศ อบรมระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม พ.ศ. 2565 เพื่อให้กุลบุตรได้ศึกษาธรรมะ เป็นลูกชายที่ดีของพ่อแม่ เป็นต้นแบบด้านศีลธรรม และเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here