วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายสังฆทานออนไลน์ แด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 18 ครั้งที่ 157

30

คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกับวัดพระธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ปีที่ 18 ครั้งที่ 157 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 122 จำนวน 108 กองทุน ถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธี 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา  ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส และปทุมธานี  ด้วยระบบออนไลน์ ทางแอปพลิเคชัน ZOOM

พิธีเริ่มเวลา 09.00 น. เป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 122 จากนั้นเป็นพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 18 ครั้งที่ 157 ต่อด้วยพระภาวนาธรรมวิเทศ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย   กล่าวความในใจและเปิดวีดีโอประมวลภาพทบทวนงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยในพิธีรับความเมตตาจากพระราชวรเวที  เจ้าคณะจังหวัดสงขลา  วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์จังหวัดสงขลา, พระครูประโชตธรรมานุยุต เจ้าคณะอำเภอเมืองยะลา  วัดดิตถมงคล เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์จังหวัดยะลา, พระครูสิริพรพรหมสุนทร รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี วัดพรหมประสิทธิ์ เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์จังหวัดปัตตานี , พระมหาอุตม์ สิริธมโม  เจ้าคณะตำบลพร่อนเขต1  วัดสิทธิสารประดิษฐ์เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์จังหวัดนราธิวาส  และนายสุรัตน์  ลายจันทร์  นายอำเภอบางกล่ำ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส

พระครูเมตตาธรรมรัต วัดสุริยาราม เจ้าคณะอำเภอเทพา กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทางวัดพระธรรมกายได้ทำอยู่นี้ ปีนี้ก็เป็นปีที่ 18 แล้ว เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องแสดงถึงความตั้งใจ ความหนักแน่นของวัดพระธรรมกายที่ต้องการช่วยเหลือ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับพระภิกษุ ให้กับวัด ให้กับครู ในการรักษาพระพุทธศาสนาในการทำหน้าที่ของชาวพุทธเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป”

โดยตลอดพิธีมีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เป็นจำนวนมาก อาทิ กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, กำแพงเพชร,  จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี,  ชัยภูมิ,  เชียงใหม่,   ตรัง,  นครนายก,  นครราชสีมา,  นนทบุรี,  นราธิวาส,   ปทุมธานี,  ประจวบคีรีขันธ์,  ปราจีนบุรี,  ปัตตานี,  พระนครศรีอยุธยา,  ภูเก็ต,  ยะลา,  ร้อยเอ็ด,  ราชบุรี,  ลพบุรี,   ลำปาง,  ลำพูน,  สงขลา,  สระแก้ว,  สระบุรี,  สิงห์บุรี,  สุพรรณบุรี,  อุดรธานี,  อุตรดิตถ์ เป็นต้น ต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, ออสเตรเลีย, ไต้หวัน, เนปาล , มาเลเซีย , สิงคโปร์ เป็นต้น

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 232 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 18 ครั้งที่ 157 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 303 ล้านบาท และจัดอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ รวม 15 ปี มอบแล้วกว่า 39,000 กองทุน เป็นเงินกว่า 80 ล้านบาท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here