วัดพระธรรมกายจัดงานวันครู ฯ และวันสันติภาพสากล พุทธศาสนิกชนร่วมนั่งสมาธิ จุดประทีป อธิษฐานจิตให้ทุกคนทั่วโลกรอดพ้น ปลอดภัย

5

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย กล่าวว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปีเป็น “วันสันติภาพสากล” หรือ The International Day of Peace วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จึงจัดงาน “วันสันติภาพสากล” ขึ้น ภายใต้แนวคิด “สันติภาพโลกเกิดขึ้นด้วยสันติสุขภายใน WORLD PEACE THROUGH INNER PEACE”

โดยภาคเช้ามีการจัดนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมออนไลน์ ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์  เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งตรงกับวันบรรลุธรรมของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ครบ 104 ปี และช่วงค่ำเป็นการจุดประทีป 200,000 กว่าดวง สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา เพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนโลก และอธิษฐานจิตให้ทุกคนทั่วโลกรอดพ้น ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และอุทิศบุญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตทั่วโลกด้วย โดยกิจกรรมจัดขึ้นภายใต้มาตรการสาธารณสุขป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และมาตรการ Lock Down ปิดวัด คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

“วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10  ถือเป็นวันสำคัญของคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย เนื่องด้วยเป็นวันบรรลุธรรมของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ครบ 104 ปี  ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายจึงได้พร้อมใจกันจัดพิธีไหว้ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที รำลึกถึงและบูชาพระคุณของท่านเป็นประจำทุกปี” พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here