วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดกิจกรรมแรลลี่ท่องเที่ยว

2

ลานเอนกประสงค์วัดมหาธาตุเมืองพิชัยเก่า  บ้านมหาธาตุหมู่ที่ 3  ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพยงค์ ยาเภา รอง ผวจ.อุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมศึกษาดูงานเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสพิชัย อุตรดิตถ์ บางโพ  จังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย  กิติพงษ์ วิรุฬห์ศรีนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ/ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์  นายณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ อุปนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์   คุณธงชัย กฤติยามงคลชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์คุณคงเดช  ทิพยเสม อุปนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดอุทัยธานี

โดยมีนายสรุพันธ์  เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของจังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนตามนโยบายการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในการจัดกิจกรรมตั้งกล่าวเริ่มวันที่ 1-2 กันยายนในส่วนของพิธีเปิดวันที่ 1 กันยายน  ณ วัดมหาธาตุเมืองพิชัยเก่า  ชมการแสดงมวยและดาบพระยาพิชัยดาบหัก ชมมณฑลพระนอน   ชุมชนคอรุมและนั่งเรือชมชิมสวนฝรั่ง แหล่งเรียนรู้สวนไผ่ซางหม่น ชมตลาดวัฒนธรรม กาดฮิมหลิ่ง สไตล์ลาวเวียงหาดสองแควฯลฯโดยในวันนี้มีคณะนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจร่วมเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสพิชัย อุตรดิตถ์ บางโพ  จังหวัดอุตรดิตถ์ในวันนี้มีผู้ร่วมกิจกรรม 60 คนรถตู้ 6 คันรถเก๋ง 2 คันg-เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพ-ข่าว ณัฐซัฒน์  ราชประสิทธิ์ จ.อุตรดิตถ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here