วธ.นครปฐม สำรวจวัด ศาสนสถาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

6

ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน และตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม เพื่อรับฟังสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมมอบสิ่งของที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ตลอดจนให้กำลังใจและรับฟังปัญหาของผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ได้รับผลกระทบจากพายุ โดยมีพระครูปุญญาภิสันท์  เจ้าอาวาสวัดบางไผ่นารถ พระครูสันติธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดลำลูกบัว นายสมชาย มั่งชูพันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลลำลูกบัว/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม และนางสาวกรกนก วิไลลักษณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ให้การต้อนรับ

และได้ให้ข้อมูลรายละเอียดสภาพปัญหาน้ำท่วมในบริเวณวัดและชุมชนโดยรอบ โดยทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม       ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อขอรับงบประมาณในการสนับสนุนจากกรมการศาสนาอย่างเร่งด่วนต่อไป

ด้าน ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ขานรับนโยบายรัฐบาลในการดูแลช่วยเหลือวัด และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย      โดยได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนและมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในทุกพื้นที่ โดยไม่ได้นิ่งนอนใจ     

และได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือและประสานการดำเนินงานหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน และในวันนี้นอกจากจะนำสิ่งของที่จำเป็นมามอบเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว ยังมาให้กำลังใจ รวมถึงรับฟังปัญหา และสิ่งที่วัด และพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือเพื่อไปประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งดำเนินการแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว และให้ได้มากที่สุด เพื่อให้วัด ศาสนสถาน และประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติต่อไป

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here