วงการศึกษาแพร่คึกคักอีกหลัง “ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร” คว้ารางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับประเทศ

8

โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร อำเภอลอง จังหวัดแพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2  ที่มี ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และได้รับคัดเลือกให้เป็น “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับประเทศ” จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม

ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต กล่าวว่าโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร อำเภอลอง จังหวัดแพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 และได้รับคัดเลือกให้เป็น “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับประเทศ” จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม

“ทาง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร “ต้องขอขอบคุณ” ทีมงานนาฏศิลป์ ดนตรี ศักดิ์ศรีจรูญลอง สภาวัฒนธรรมอำเภอลอง ชุมชนยลวิถีวัดศรีดอนคำ  พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ โฮงซึงหลวง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาและดำเนินงานด้านวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญยิ่ง คือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดนตรีพื้นเมือง อีกด้วย”

จากการที่โรงเรียนรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร อำเภอลอง จังหวัดแพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2  ที่มี ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และได้รับคัดเลือกให้เป็น “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับประเทศ” จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ในครั้งนี้ ทำให้วงการศึกษาแพร่คึกคักเพิ่มมากขึ้น ถือว่าแรงจูงใจ ที่การกระตุ้นให้ผู้บริหารของโรงเรียนทุกระดับชั้นในจังหวัดแพร่ มีการตื่นตัวในการปรับ ขยับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสถาบันการศึกษา และที่สำคัญ คือ บทบาทหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน ต้องใช้ศักยภาพของตนเอง และแสวงหาความร่วมมือทุกภาคส่วนด้วย จากเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลในภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแวดวงการศึกษาและเยาวชนของจังหวัดแพร่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here