ลำพูน – กลุ่มเครือข่ายชาวไร่ยาสูบจังหวัดลำพูน ยื่นหนังสือถึง รมต.กระทรวงการคลัง ขอความช่วยเหลือจากปัญหาต้นทุนการผลิตใบยาสูบที่เพิ่มสูงขึ้น

3

. ได้มีราษฎรในนามกลุ่มเครือข่ายชาวไร่ยาสูบจังหวัดลำพูน จำนวน ๗๐ คน นำโดย นายถนอม  ปัญญาเรือง และ นายสุชาติ  ปาลี เดินทางมายังศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จว.ลำพูน(เขตท้องที่รับผิดชอบของ สภ.นิคมอุตสาหกรรมลำพูน) เพื่อยื่นหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เรื่อง ขอความช่วยเหลือจากปัญหาต้นทุนการผลิตใบยาสูบที่เพิ่มสูงขึ้น โดยขอให้การขายยาสูบแห่งประเทศไทยช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตยาสูบที่เพิ่มขึ้นตามความเป็นจริง และชะลอการลดโควต้าการรับซื้อใบยาพันธ์เวอร์จิเนียสำหรับฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๖๕/๖๖

เครือข่ายชาวไร่ยาสูบจังหวัดลำพูน และ สมาคมพัฒนาชาวไร่บ่มเองจังหวัดเชียงใหม่  เป็นการรวมกลุ่มชาวไร่ยาสูบพันธ์เวอร์จิเนีย และผู้บ่มยาสูบในบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายยาสูบแห่งประเทศไทย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการลดโควต้าการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทยที่จะลดลง ๒๕ เปอร์เซนต์ และปัญหาต้นทุนปัจจัยการผลิตยาสูบเพิ่มสูงขึ้นกว่า ๖๐ เปอร์เซนต์ ทำให้ชาวไร่ยาสูบและผู้บ่มยาสูบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ประสบความเดือดร้อนจนอาจจะไม่สามารถผลิตใบยาสูบต่อไปได้

สืบเนื่องจากการปรับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในปี พ.ศ.๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทำให้การขายยาสูบแห่งประเทศไทยประสบปัญหายอดขายลดลง และจะลดโควต้าการรับซื้อใบยาพันธ์เวอร์จิเนียลงอีก ๒๕ เปอร์เซนต์ สำหรับฤดูกาลผลิต ๒๕๖๕/๖๖ ที่กำลังจะมาถึงนี้ สมาคมผู้บ่มเพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบเชียงราย-พะเยา และเครือข่ายชาวไร่ยาสูบจังหวัดเชียงรายเห็นว่า เป็นการลดการรับซื้อที่มากเกินไป หากนับจากการปรับภาษีปี ๒๕๖๐ ทำให้ชาวไร่ยาสูบถูกลดโควต้า ตั้งแต่ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๖๒ เป็นต้นมา หากจะต้องลดโควต้าอีก จะทำให้โควต้าใบยาพันธ์เวอร์จิเนียถูกลดลงไปกว่า ๕๖ เปอร์เซนต์

จากสถานการณ์โลกในปัจจุบันทำให้ราคาปัจจัยการผลิตยาสูบ ทั้งปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ค่าไฟฟ้า ค่าฟืนและค่าแรงงานเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนปัจจัยการผลิตยาสูบใบยาพันธ์เวอร์จิเนียเพิ่มขึ้นกว่า ๖๐ เปอร์เซนต์ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ ได้สร้างความดือดร้อนเป็นอย่างมากแก่ชาวไร่ยาสูบ และผู้บ่ใบยาสูบสายพันธ์เวอร์จิเนีย

เนื่องจากภาครัฐเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากอุตสาหกรรมบุหรี่ จากการจัดเก็บภาษาสรรพสามิตซึ่งเป็นจำนวนมากกว่า ๖๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี และภาครัฐโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้กำกับดูแลการยาสูบแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้รับซื้อใบยาสูบจากชาวไร่และผู้บ่มฯในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เครือข่ายชาวไร่ยาสูบจังหวัดลำพูน และ สมาคมพัฒนาชาวไร่บ่มเองจังหวัดเชียงใหม่ จึงใคร่ขอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐผ่านศูนย์ดำรงธรรม(ศดธ.)จังหวัดลำพูน ส่งเรื่องความเดือดร้อนชาวชาวไร่ยาสูบให้กระทรวงการคลัง และการยาสูบแห่งประเทศไทย ชะลอการลดโควต้าหรือปรับอัตราการลดโควต้าไม่ให้สูงเกินไป และขอให้การยาสูบแห่งประเทศไทยช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตยาสูบที่เพิ่มสูงขึ้นตามความเป็นจริง สำหรับฤดูการผลิต ๒๕๖๕/๖๖ เพื่อทำให้ชาวไร่ยาสูบ และผู้บ่มยาสูบใบยาพันธ์เวอร์จิเนียร์พอที่จะสามารถดำเนินการเพาะปลูกยาสูบต่อไปได้

ชมรมสถานีใบยาสูบห้วยไซมีสมาชิก ๒๔๖ คนพื้นที่ปลูกอยู่ในเขตพื้นที่ ต.บ้านธิ ได้แก่ บ้านช่างเพี้ยน ม.๗ และ บ้านดอยเวียง ม.๑๑

พื้นที่ปลูกอยู่ในเขต ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ ได้แก่ บ้านห้วยยาบ ม.๒ บ้านห้วยไซใต้ ม.๘ บ้านป่าหมอก ม.๑๒ บ้านห้วยไใหม่พัฒนา ม.๑๓ บ้านห้วยไซ ม.๑๔ และ บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์ ม.๑๕  รวมพื้นที่ปลูกใบยาสูบ ประมาณ ๓,๐๐๐ ไร่

ประเด็นปัญหา

๑. เกษตรกรขอไมให้ลดโควต้ายาสูบของเกษตรกรที่ทางการใบยาสูบแห่งประเทศไทยลดปริมาณโควต้าลงทุกปี

– ปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ รับซื้อ ๗๐๐,๐๐๐ ก.ก. ราคา ๑๑๑-๑๑๒ บาท/ก.ก.

– ปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ รับซื้อ ๓๕๐,๐๐๐ ก.ก. ราคา ๑๑๑-๑๑๒ บาท/ก.ก.

– ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ รับซื้อ ๒๘๐,๐๐๐ ก.ก. ราคา ๑๑๑-๑๑๒ บาท/ก.ก.

๒. ขอชดเชยราคาปุ๋ยที่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเกือบ ๗๐ เปอร์เซนต์

๓. มวลชน อ.บ้านธิ ประมาณ ๑๐๐ คนยื่นหนังสือเวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. –  ๑๐.๐๐ น. ณ ศดธ.จว.ลำพูน

ต่อมาเวลา ๑๐.๐๕ น. นายจำรัส  ช่างเรือน ผอ.กลุ่มงาน ศดธ.จว.ลำพูน พร้อมด้วยผู้แทนจาก กอ.รมน.จังหวัด ล.พ., สรรพสามิตพื้นที่ จว.ลำพูน, เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง อ.บ้านธิ รับมอบหนังสือจากถนอมฯ และนายสุชาติฯ ทางกลุ่มฯพอใจ จึงแยกย้ายเดินทางกลับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here