ลำปาง ใส่ใจกำลังพลชั้นผู้น้อย คอยตามติดพาไปเยี่ยม เต็มเปี่ยมล้นด้วยรู้สึกสำนึกปลื้มใจดีใจทุกครา

20

มณฑลทหารบกที่32 จัดกิจกรรมนำกำลังพล พลทหารของหน่วยเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวที่มีฐานะยากจน และมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลดังกล่าวในขั้นต้นได้แก่ มอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่มและหน้ากากอนามัย

โดยพลทหาร ทั้ง 2 นายที่หน่วยได้จัดกิจกรรมพาไปเยี่ยมครอบครัวนั้น รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บังคับบัญชาได้ใส่ใจตนพร้อมทั้งห่วงใยครอบครัวของตน ทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32 ได้ให้ความสำคัญกับขวัญกำลังใจของพลทหารของหน่วยที่มีฐานะยากจนและความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ได้มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นสอบถามความเป็นอยู่ของครอบครัวพลทหารของหน่วย หากมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากและสามารถสร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่พลทหารนั้นๆแล้ว หน่วยพร้อมเข้าให้ความช่วยเหลือโดยทันที เพราะขวัญกำลังใจกำลังพลนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่หน่วยต้องรักษาไว้ให้ดี เพื่อภารกิจอันสำคัญที่มีในวันข้างหน้าต่อไป.

ภาพ-ข่าว อัมรินทร์ วะนะวิเชียร จ.ลำปาง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here