ลำปาง แจกจ่ายน้ำสะอาดช่วยเหลือชาวบ้าน ชุมชนพื้นที่ห่างไกล บรรเทาปัญหาภัยแล้งวิกฤตขาดแคลนน้ำ (มีคลิป)

3

หลังจากที่ในหลายๆ พื้นที่ได้เกิดปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน นับแต่ช่วงหน้าแล้งจนมาถึงช่วงฤดูฝน โดยพื้นที่จังหวัดลำปางเองได้มีปริมาณฝนตกภายในเขตบริเวณพื้นที่น้อยกว่าปกติ ทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติตามชุมชนต่างๆ ในพื้นที่นอกเขตชลประทานมีสภาพแห้งขอด ต่างจากช่วงเวลาเดียวกันกับในห้วงปีที่ผ่านมา และได้เริ่มส่งกระทบกับชาวบ้านในเขตท้องที่ โดยเฉพาะชุมชนบ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งมีรายงานสภาพปัญหาชุมชนขาดแหล่งน้ำดิบสำหรับนำมาทำการผลิตน้ำประปา ชาวบ้านในพื้นที่กว่า 200 ครัวเรือน กำลังขาดแคลนน้ำใช้ทั้งเพื่อการอุปโภคและบริโภค ล่าสุด เจ้าหน้าที่หน่วยงานทหาร ทั้งจากมณฑลทหารบกที่ 32 และกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ได้จัดกำลังพล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง, เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ รวมถึงส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาแบบเชิงบูรณาการ ระดมรถบรรทุกน้ำจำนวน 9 คัน ทำการบรรทุกน้ำประปาคันละ 8,000 ลิตร เดินทางเข้าไปยังชุมชนบ้านทุ่ง เพื่อจะนำน้ำสะอาดจำนวนดังกล่าวแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านทั้ง 200 ครัวเรือน

โดยจากการสอบถามชาวบ้านถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ทราบว่าชุมชนบ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเสือ เป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตพื้นที่สูงมีแหล่งน้ำดิบที่ได้นำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงแหล่งเดียวอยู่บนภูเขา ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านไกลออกไปกว่า 3 กิโลเมตร ประกอบกับในห้วงเวลาที่ผ่านมาได้เกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงติดต่อกันนานหลายเดือน จนทำให้แหล่งน้ำดิบบนภูเขาที่ชาวบ้านได้อาศัยนำมาทำเป็นน้ำประปาหมู่บ้านเกิดแห้งขอด จนต้องประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำใช้ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่ผ่านมาชาวบ้านได้ซื้อน้ำแบบบรรจุขวดจากรถน้ำที่นำมาจำหน่ายขายภายในพื้นที่เก็บไว้บริโภคเพื่อบรรเทาปัญหาแต่ก็ไม่เพียงพอ ทางชุมชนจึงได้แจ้งร้องขอความช่วยเหลือผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

ในการนี้หลังจากได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนในพื้นที่ พล.ต.สุรคล  ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณทหารบกที่ 32 จึงได้สั่งการให้ทางมณทหารบกที่ 32 พร้อมหน่วยงานทหารในสังกัด ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนำรถบรรทุกน้ำสะอาดเข้าไปแจกจ่ายให้การช่วยเหลือแก่ชาวบ้านเพื่อบรรเทาปัญหาในเบื้องต้น โดยได้ประกาศให้ชาวบ้านนำภาชนะสำหรับใส่น้ำมาทำการรองรับเก็บน้ำไว้ใช้ภายในครัวเรือน พร้อมได้นำน้ำจำนวนที่เหลือทั้งหมดเติมใส่ลงในแทงค์กักเก็บน้ำกลางขนาดใหญ่ของหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านได้สำรองไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงระยะนี้ อย่างไรก็ตามสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่พบว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดลำปางได้เริ่มมีฝนตกลงมาบ้างแล้ว ซึ่งได้ช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้บ้างในพื้นที่บางส่วน

ภาพข่าว ประทีป นันทผาบ ลำปาง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here