ลำปาง – ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าเหยี่ยวไฟแม่ทะ ประชุมวางแผน ชิงเก็บ ลดเผา

15

ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าเหยี่ยวไฟแม่ทะ ประชุมวางแผน ชิงเก็บ ลดเผา เพื่อลดปัญหาไฟป่าหมอกควัน หลังค่า PM2.5 ในจังหวัดลำปางส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ณ ที่ฐานบัญชาการเหยี่ยวไฟ ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยนายอิศเรศ จิระรัตน์ หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้และครูบาเจ้าศรีหมอกฟ้างำเมือง นายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง นายบุญธฤต ธนะสุวัตถิ์ สจ.เขต 1 ดร.เอนก นาคะบุตร ประธานคณะทำงานจัดการความรู้สถาบันลูกโลกสีเขียว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมวางแผแนวทางในการ“ชิงเก็บ ลดเผา” ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปะอาชา  รมต.ทส.เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าพร้อมเตรียมรับมือดับไฟป่าภายในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ในการนี้ นายบุญธฤต ธนะสุวัตถิ์ สจ.เขต 1ได้มอบกระสอบปุ๋ย จำนวน 4000 ใบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯนำไปใช้ในการเก็บเศษใบไม้ในป่า  โดยนำเศษใบไม้ที่เก็บได้ไว้แจกจ่ายชาวบ้านในกรณีที่มาขอรับเพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก และใช้รองพื้นในคอกวัว โดยมีนายอิศเรศ จิระรัตน์ หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้เป็นผู้รับมอบ ณ ร้านเจเจปาร์ค ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

จากสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในจังหวัดลำปางในปีที่ผ่านมา พบว่าจังหวัดลำปางได้ประสบปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งผลกระทบต่อบริเวณผืนป่าในเขตพื้นที่  มีพื้นที่ป่าได้รับความเสียหายรวมแล้วหลายร้อยไร่ โดยสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ป่าทั้งหมดเกิดจากฝีมือมนุษย์ที่ได้ทำการจุดไฟเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ หรือหาของป่า และประเด็นสำคัญ คือ การตั้งใจจุดไฟเผาป่าเพื่อสร้างสถานการณ์ ซึ่งในส่วนของการแก้ปัญหาทางจังหวัดลำปางได้มีมาตรการป้องกันปัญหาตั้งแต่แรกเริ่มของการเข้าสู่หน้าแล้ง ทางจังหวัดลำปางได้พยามดำเนินการทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันให้เกิดการเผาในเขตพื้นที่น้อยที่สุด โดยได้เน้นการทำงานในการประชาสัมพันธ์ การป้องกัน การเตรียมพร้อม การรับมือและการฟื้นฟูพร้อมวางมาตรการปฏิบัติตามกฎหมาย.

ภาพ/ข่าว.อัมรินทร์ วะนะวิเชียร/ลำปาง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here