ลำปาง-รองผู้ว่าฯ เปิดศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าเตรียมพร้อมรับมือไฟป่า.

171

ที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง มีการประชุมหารือการดำเนินการของศูนย์ฯ การประสานงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน แบบไร้รอยต่อ  โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์ การแก้ไขปัญหา และสาเหตุของการเกิดไฟป่า เน้นในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแม่ทะ อำเภอแม่เมาะ รวมถึงการจัดชุดเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ป่าไม้ ตำรวจ และทหาร ออกลาดตระเวณในพื้นที่ตามจุดเสี่ยงที่สำคัญ จำนวน  9 จุด

โดยวางกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนดูแลผืนป่าตลอด  24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่า โดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานพิธี พร้อมด้วยนายอุธร สุทธิมิตร ผอ.ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน รักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายอิศเรศ จีระพัฒน์ ผอ.ศูนย์ปฎิบัติการไฟป่า กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้  เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ทหาร  กอ.รมน. เจ้าหน้าที่ กฟผ.แม่เมาะและชุดเหยี่ยวไฟป่า เข้าร่วมกว่า 150 คน

นายอุทร กล่าวว่า  “ทางกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทางในทางในการป้องกันไฟป่าในพื้นที่ ดอยพระบาท และในจังหวัดลำปาง โดยกำหนดพื้นที่ที่ทีมีความเสี่ยงมากจำนวน 10 จุด เพื่อมาตรการกดดันป้องกันผู้บุกรุกเข้าไปในจุดเสี่ยงโดยวางแผนบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานร่วมกัน ในช่วงเวลาจากนี้ไป จะพยายามป้องกันทุกวิถีทางที่จะทำให้ดอยพระบาทไม่มีไฟป่าและหมอกควันโดยมีการวางกำลังและออกลาดตระเวณของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มข้นทั้งทางเดินเท้า รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว และอีกอย่าง จังหวัดลำปางจะได้ประกาศมีการห้ามเข้าพื้นที่ป่า หรือหากพี่น้องประชาชนจะเข้าไปใช้พื้นที่ป่าก็ต้องช่วยกันดูแลไม่ให้ใครเข้ามาลักลอบเผาป่าและได้มีการปล่อยกำลังชุดปฎิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่าหรือเหยี่ยวไฟของกรมป่าไม้ ซึ่งมีกำลังกว่า 150 นาย มีอุปกรณ์ในการดับไฟออกลาดตระเวณในพื้นที่ 

โดยเริ่มภารกิจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ประมาณ 3 เดือน จนกระทั่งเสร็จภารกิจ และทีมงานทุกคนไม่อยากให้เกิดไฟป่า  ฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลไม่ให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ จังหวัดลำปางให้น้อยที่สุด หรือไม่เกิดขึ้นเลย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไฟป่า มีหน้าที่ดับไฟป่าและทำอย่างไรไม่ให้เกิดไฟป่า โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนลาดตระเวณแบบเข้มข้นป้องกันไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปไฟจุดในป่า เพราะงานเราคือควบคุมไฟป่าเป็นภารกิจที่ต้องขอใจจากพวกเราทุกคน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจเข้มแข็งแต่ต้องปฎิบัติให้ตนเองปลอดภัยด้วย.

ภาพ/ข่าว.อัมรินทร์ วะนะวิเชียร ผู้สื่อข่าว จังหวัดลำปาง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here