ลำปาง มทบ.32 นำถุงยังชีพช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้.

27

พันเอกวิชาญ ศรีภัทรางกูร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32(2) นำถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของ อุปโภค บริโภค และน้ำดื่มสะอาด ในพื้นที่ บ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 5 ราย

โดยประชาชนชาวบ้านที่ได้รับต่างรู้สึกดีใจและซาบซึ้ง ที่หน่วยทหารในพื้นที่ไม่ทอดทิ้งประชาชน และนำถุงยังชีพจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ เข้ามามอบให้แก่ผู้เดือดร้อน และแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ ที่การเดินทางยากลำบาก แต่ทางมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ  ยังคงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น และเพื่อเป็นแรงกำลังใจช่วยบำรุงขวัญให้แก่ประชาชนชาวบ้านที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากสถานการณ์ดังกล่าว ในนามของพี่น้องประชาชน ขอขอบคุณรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ เป็นอย่างมาก ที่สร้างความสุขและรอยยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งทุกส่วนพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไป.

ภาพ-ข่าว อัมรินทร์ วะนะวิเชียร จ.ลำปาง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here