ลำปาง มณฑลทหารบกที่ 32 ห่วงใยประชาชน นำจิตอาสา ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้เพื่อกำลังใจ สู้ภัย โควิด -19 ในพื้นที่ตำบลต้นธงชัย

4

พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32  มอบหมายให้ พันเอกกวิน ยาวิชัย รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32  พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย และนายอนันต์ เขียวมาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัย นายวันคนอง ณ ลำปาง  ผู้ใหญ่บ้านบ้านทรายใต้ หมู่ 6 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  นำน้ำดื่มน้ำใจ และถุงยังชีพจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสาขาแม่เมาะ ที่ภายในบรรจุสิ่งของอุปโภค –บริโภคที่จำเป็น ร่วมส่งความห่วงใยและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชน และหน่วยยังได้แจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย มอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ จำนวน 3 ครัวเรือน ช่วย สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับทั้ง 3 ครอบครัว ซึ่งสิ่งของที่ได้รับสามารถลดรายจ่ายได้มาก สิ่งสำคัญคือได้รับกำลังใจจากผู้แทนหน่วยทหารที่ได้ลงมาเยี่ยมเยียน และดีใจที่ไม่ทอดทิ้งประชาชน

พร้อมกันนั้นได้ร่วมกันกับประธานชุมชน รองประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม และให้ความรู้พร้อมเชิญชวนการเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) อีกด้วย

นอกจากนี้ พันเอก วิชาญ ศรีภัทรางกูร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 และ พันโท วิชัย ธาตุรักษ์  ปฏิบัติหน้าที่ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32  ลงพื้นที่ร่วมกับ นายอัครเดช ทองทิพย์ ประธานชุมชน บ้านผาลาด หมู่ที่ 4  และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มน้ำใจ และถุงยังชีพ กฟผ.(แม่เมาะ) ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ และกลุ่มเปราะบาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการว่างงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 7 ครัวเรือน ในพื้นที่ บ้านผาลาด หมู่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยพี่น้องประชาชนที่ได้รับต่างขอบคุณและดีใจ ที่มณฑลทหารบกที่ 32 และ กฟผ.แม่เมาะ ได้นำถุงยังชีพ มามอบให้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพได้  ขอบคุณที่ไม่ทอดทิ้งและห่วงใยในความเป็นอยู่ ซึ่งนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก เนื่องจากขาดรายได้  จากน้ำใจในครั้งนี้ทำให้มีกำลังใจมากขึ้นและพร้อมที่จะก้าวผ่านช่วงเวลาที่ลำบากนี้ไปด้วยกัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here