ลำปาง มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือประชาชน

5

พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 นำกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 , จิตอาสาภัยพิบัติ , ชุดบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32 และประชาชนจิตอาสา เข้าช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากเอ่อท่วมบ้านเรือน พื้นที่ บ้านบอม  ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

 ซึ่งเกิดน้ำป่าไหลหลากเอ่อเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านเนื่องจาก น้ำในลำห้วยภายในหมู่บ้าน มีเศษกิ่งไม้ และเศษวัสดุกีดขวางทางน้ำ ทำให้ไหลล้นลำห้วยเข้าไปยังบ้านเรือนของประชาชนในหมู่บ้าน โดยจัดกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือการเปิดทางน้ำ โดยร่วมกันนำเศษกิ่งไม้ และวัสดุที่กีดขวางทางน้ำออกจาก แนวลำน้ำ และกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อทำการระบายน้ำ ให้สะดวก โดยปัจจุบันน้ำได้ลดระดับลงสู่ภาวะปกติแล้ว พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยในเบื้องต้น ที่ บ้านบอม ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here