ลำปาง มณฑลทหารบกที่ 32 จัดการอบรมให้ความรู้ฯ ให้กับสมาชิกโครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำ

0

พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์ งานศิลปาชีพ งานเกษตร งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และสถาบันหลัก ให้กับสมาชิกศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 50 คน

เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจต่อความเป็นชาติ และความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ และเป็นแนวทางเสริมรายได้ให้กับผู้รับการอบรม และครอบครัว ให้มีสภาพความเป็นอยู่ และการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น ณ.โครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here