ลำปาง-พม.ลำปางจับมือ ปศุสัตว์ภาคี CSR กรม พส. มอบอาชีพครอบครัว ” 1 หน่วยงาน 1 ครอบครัว 1 อาชีพ”

8

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จับมือ ปศุสัตว์ภาคี CSR กรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบอาชีพครอบครัว ” 1 หน่วยงาน 1 ครอบครัว 1 อาชีพ” มอบไก่พันธุ์ไข่พร้อมอุปกรณ์เสริมอาชีพคนเปราะบาง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีนายชาญ จูดคง   นายอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานมอบไก่พันธุ์ไข่พร้อมอุปกรณ์เสริมอาชีพคนเปราะบาง ,นายศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง สนับสนุนไก่พันธุ์ไข่จำนวน 5 ตัว อาหารไก่ 1 กระสอบ อุปกรณ์ให้อาหารไก่ จำนวน 2 ชุด พร้อมด้วย นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง  ร่วมมอบกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้ นายอำนาจ แข็งแแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้บริหารเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

ตามที่ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดำเนินการจัดงานเทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมอบหมายศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 77 จังหวัด จัดกิจกรรมมอบอาชีพให้กับครอบครัวเปราะบาง “1 หน่วยงาน 1 ครอบครัว 1 อาชีพ” จังหวัดลำปางดำเนินการ ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม และคัดเลือกผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 1 ครอบครัว ที่ควรได้รับการสนับสนุนอาชีพฯ ในวันนี้ได้มอบไก่พันธุ์ไข่พร้อมอาหารไก่และอุปกรณ์เสริมอาชีพคนเปราะบางนายยศ  ปงลังกา บ้านเลขที่ 169 ม.10 ต.แจ้ห่ม ในการนี้หน่วยงานมอบหมาย นางอัมพร นามสุข อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)ประธานอสมและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ติดตามให้การช่วยเหลือครอบครัวตังกล่าว (CM) ในการดูแลสุขภาพและให้คำแนะนำการดำรงชีพและการดูแลการเลี้ยงไก่ ส่งเสริมอาชีพ ประสานความร่วมมือปัญหาอุปสรรคติดตามรายงานส่งต่อหน่วยงานตามภารกิจ หน่วยงาน เพื่อให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

นายยศ  ปงลังกา ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เล่าว่า “ก่อนหน้านั้นมีอาชีพเข้าป่า เลื่อยไม้ พออายุเยอะก็ทำไร่ ทำนา เก็บฟืนข้างๆถนนมาเผาสะพานถ่ายขาย แต่ตอนนี้ไปไหนไม่ได้เพราะกระดูกทับเส้น เดินไกลก็ไม่ได้ รายได้เฉลี่ยต่อวันไม่มีเลยสักบาท อาศัยเงินผู้สูงอายุและได้จากลูกเดือนละ 400-500 ญาติพี่น้องนานๆก็จะให้ทีนึง ปลูกผักขายได้เงินมาเล็กน้อยพอประทังชีวิตไปวันๆ”

นางอัมพร นามสุข  อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ,ประธานอสมและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน วันนี้ได้ไปดูความเรียบร้อยและดูแลเรื่องสุขภาพของนายยศ ดูสุขภาวะในบ้านของนายยศ ดูบางครั้งก็มาตรวจลูกน้ำยุงลาย บางครั้งก็หางบส่งเสริมอาชีพให้คุณลุง วันนี้ในส่วนของหน่วยงานที่นำไก่มามอบให้ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ตนเองก็จะได้มาแนะนำการเลี้ยง การให้อาหาร การให้น้ำ การผสมอาหารให้คุณลุง”

นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง  เล่าว่า “วันนี้ในนามกระทรวง โดยศูนย์กรณีที่จังหวัดลำปางแล้วก็อำเภอแจ้ห่มแล้วก็หน่วยอบตแจ้ห่มแล้วก็มาขี่เครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะวันนี้จะต้องเมตตาจากปศุสัตว์จังหวัดได้มอบไก่พันธุ์ไข่ จำนวน 5 ตัว แล้วหัวอาหาร มอบให้คุณดูไว้ประกอบอาชีพ ซึ่งทางครอบครัวคุณลุงก็จะได้มีอาชีพเสริมให้ภายในครอบครัว คุณลุงก็อยู่คนเดียวก็จะได้ดูแลโดยมี (อพม.) จะได้ดูแลคุณลุง แนะนำการให้อาหารไก่วันนี้ขอขอบคุณสมาชิกเครือข่ายทุกท่านและทุกท่านที่ท่านเมตตามาร่วมกับหน่วยงานมอบไก่วันนี้และการมอบในวันนี้ได้ผ่านพ้นไปด้วยดี”

ภาพ-ข่าว อัมรินทร์ วะนะวิเชียร/ลำปาง.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here