ลำปาง-ผบ.มทบ.32 ตรวจสถานที่การจัดสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนและพนักงานราชการ

13

พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  และคณะ เดินทางไปตรวจพื้นที่ในการจัดสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนและพนักงานราชการ  ประจำปีงบประมาณ  2564  จำนวน 4 จุด ภายใต้มาตรการการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตามประกาศการควบคุมโรคของจังหวัดลำปาง จำนวน 4 จุด ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำปาง-ผบ.มทบ.32 ตรวจสถานที่การจัดสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนและพนักงานราชการ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ด้วยมณฑลทหารบกที่ 32 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  (อัตรา สิบเอก)  ประจำปีงบประมาณ 2564  จำนวน  3  อัตรารายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง  เสมียนพิมพ์ดีด  จำนวน    1   อัตรา ,ตำแหน่ง  เสมียน จำนวน    1   อัตรา,ตำแหน่ง  พลสารวัตร จำนวน    1   อัตรา โดยได้ทำการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-28 พฤษภาคม 2564 ในเวลาราชการ (เช้า 08.30 – 12.00 น.และบ่าย 13.00 – 16.30น.) ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 32  ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และจะทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนและพนักงานราชการรวมทั้งหมด จำนวน 667 คน โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์​  ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และทางเว็บไซต์ ของหน่วย https://www.facebook.com/ictmc32

ลำปาง-ผบ.มทบ.32 ตรวจสถานที่การจัดสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนและพนักงานราชการ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  กล่าวว่า “สำหรับการสอบพลเรือนและทหารกองหนุนเข้าเป็นพนักงานราชการและเป็นนายทหารชั้นประทวน ของมณฑลทหารบกที่ 32 ประจำปี 2564 นี้อยากสร้างความเชื่อมั่นว่า มณฑลทหารบกที่ 32 เราใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นสถานที่สอบในครั้งนี้ โดยเรามีหลักการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าสอบและผู้ปกครองของผู้เข้าสอบมี  2 หลักการด้วยกันหลักการแรกเราใช้สถานที่ที่มีความกว้างขวาง ลดการแออัดในการสอบ ก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแห่งนี้หลักการที่ 2 เราใช้หลักประชาสัมพันธ์ หลักนี้จะมีความสำคัญมาก  ในห้วงก่อนเข้าสอบเราจะมีแอพพลิเคชั่นไลน์ของมณฑลทหารบกที่ 32 ให้ผู้เข้าสอบทุกคนได้ติดตาม ซึ่งในไลน์นี้เราจะทำการประชาสัมพันธ์ว่าทุกคนต้องปฏิบัติตัวเช่นไร สมัครสอบเวลาใด สมัครสอบสถานที่ใด เพื่อเป็นการลดการคับคั่ง ในห้วงก่อนสอบ

ลำปาง-ผบ.มทบ.32 ตรวจสถานที่การจัดสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนและพนักงานราชการ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

นี่คือ 2 หลักการที่เราใช้ คือช่วงแรกจะเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น จะเห็นว่ามีความกว้างขวางสามารถบรรจุ สามารถที่จะรับนักศึกษาได้เป็นหมื่นคน ฉะนั้นพนักงานบุคคลพลเรือนที่จะมาสอบในนี้มีจำนวน 667 คน เท่ากับว่าถ้าเปรียบเทียบกับสถานที่แล้ว ความแออัดแทบจะไม่มี เพราะฉะนั้น เป็นการลดระยะทางสังคม ตามหลักการมาตรการการป้องกันแพร่ระบาดของโควิด แล้วในวันสอบเรายังมีมาตรการที่สำคัญหลายประการด้วยกัน มาตรการแรก ให้ผู้ที่มาสอบ ผู้ที่คุมสอบ หรือผู้ที่เข้ามาในสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนี้ทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย ข้อที่ 2 สำหรับทุกคนที่เข้ามาแล้ว ต้องมีการคัดกรอง โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ ถ้าหากเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เราจะปรับตัวเพื่อสอบสวนโรค แล้วคณะกรรมการจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าจะให้สอบหรือไม่สอบ แต่ถ้าให้สอบเราก็จะมีห้องสอนพิเศษสำหรับคนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้ ในเรื่องที่ 3 เราจะไม่ให้มีการรวมตัวสำหรับผู้เข้ารับการสอบให้แออัด สถานที่สอบเราจะแบ่งเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มก็จะนั่งห่างกันประมาณ 2 เมตรเพื่อรอคอยเข้าห้องสอบ แล้วจะมีคณะกรรมการพาแต่ละกลุ่มขึ้นห้องสอบทีละห้อง เพื่อลดการแออัดในการเข้าห้องสอบ และในห้วงการสอบนั้น เราจะสอบพร้อมกัน เมื่อใครทำเสร็จก่อนเรายินดีให้เขาทยอยออกข้อสอบโดยไม่ต้องรอ เพราะจะเป็นการลดการคับคั่งหลังจากการสอบ และถ้าหมดเวลาแล้วก็จะทยอยให้แต่ละห้องลงมาทีละห้อง ไม่ให้ลงจากที่สอบพร้อมกัน เช่นนั้นมาตรการในการสอบนั้นเชื่อมั่นว่าทั้ง 3 มาตรการนั้นจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและสำคัญที่สุดทางโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เราได้จัดทีมแพทย์ พยาบาลมาประจำกองอำนวยการการสอบ เพื่อความสะดวก เพื่อคอยคัดกรองโรค เพื่อคอยดูแลผู้ที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยง และที่สำคัญดูแลผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานในการสอบด้วย

ลำปาง-ผบ.มทบ.32 ตรวจสถานที่การจัดสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนและพนักงานราชการ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

สุดท้ายสำหรับผู้ปกครองของผู้ที่เข้ามาทดสอบ เราก็ยินดีให้เข้ามาในสถานที่สอบ เพราะสถานที่กว้างขวางมาก แต่จะไม่ให้ผู้ที่มาส่งผู้เข้าสอบ อยู่บริเวณสอบเท่านั้น สามารถอยู่ในจุดอื่นที่เป็นของมหาวิทยาลัยได้ ก็อยากจะบอกว่า มณฑลทหารบกที่ 32 นั้น ได้เตรียมการในการสอบครั้งนี้อย่างดีที่สุด ตามมาตรการการป้องกันแพร่ระบาดโรคโควิด ของจังหวัดลำปางทุกข้อ.

ภาพ-ข่าว อัมรินทร์ วะนะวิเชียร จ.ลำปาง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here