ลำปาง น้ำหลากยังไม่ลดกำลังพี่ทหาร จิตอาสาไม่ละ เร่งเข้าช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

4

มณฑลทหารบกที่ 32/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 โดย กองร้อยทหารช่างที่ 4 กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 โดยมี พันโท สาธิต หารจันทร์ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4  มอบหมายให้ พันตรี วิทวัส โลนันท์ ผู้บังคับกองร้อยทหารช่างที่ 4 กองพันทหารช่างที่ 4 และ ร้อยตรี  ปริญญา ชะนะดัง ผู้บังคับหมวดกองร้อยทหารช่างที่ 4 กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน และกำลังพลชุดกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง

เร่งเข้าสำรวจระดับน้ำและความเสียหายเบื้องต้นพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริเวณชุมชนสะพานวัดเกาะวาลุการาม ฝั่งวัดปงสนุก ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ติดแม่น้ำวัง  โดยได้นำกำลังพลฯ จำนวน 1 ชป. พร้อมเรือยางขนาดบรรทุก 9 คน ติดเครื่องยนต์ท้าย จำนวน 1 ลำ บรรทุกอาหารน้ำดื่มและสิ่งของอุปโภค-บริโภคจำเป็น จากหน่วยงานและผู้มีจิตศรัทธา ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งช่วยขนย้ายทรัพย์สินและสิ่งของมีค่าต่างๆขึ้นที่สูง เพื่อให้ปลอดภัย ลดความเสียหาย สร้างความอบอุ่นใจและผ่อนคลายความวิตกกังวลของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยได้เป็นอย่างมาก

ซึ่งหากไม่มีฝนตกลงมาอีก คาดว่าระดับน้ำจะค่อยๆลดลง แต่ยังคงมีความเสียหายต่างๆหลงเหลืออยู่  โดยหน่วยทหารในพื้นที่จะได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเข้าฟื้นฟูและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องผู้ประสบภัยมีกำลังใจและสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here