ลำปาง จิตอาสา มทบ.32 เยี่ยมเยือนให้กำลังใจ และร่วมสร้างห้องน้ำ ให้กับประชาชนผู้ยากไร้กลุ่มเปราะบางบ้านทุ่งจี้ อ.เมืองปาน

3

พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 /วิทยากรจิตอาสา 904 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 ,ชุดปฏิบัติการโครงการพัฒนาบ้านทุ่งจี้,จิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 32  ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองปาน,อบต.ทุ่งกว๋าวและประชาชนจิตอาสา เข้าพบปะเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม น้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้านขั้นพื้นฐาน ให้กับประชาชนผู้ยากไร้กลุ่มเปราะบางบ้านทุ่งจี้ อำเภอเมืองปาน

พร้อมทั้งร่วมกันสร้างห้องน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวก บรรเทาความเดือดร้อน และให้มีสภาพการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขี้น สร้างความรักความสามัคคีระหว่างหน่วยทหาร และประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ที่มีโอกาสร่วมกันช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง ณ บ้านทุ่งจี้ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here