ลำปาง จิตอาสาร้อง ช่วยตรวจสอบโครงการช่วยสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้

58

ทุกข์ชาวบ้าน บ้านแม่อิบ อ.แม่ทะ ทางแอดมินได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านซึ่งเป็นจิตอาสาเข้าไปช่วยสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยงาน พม.จว.ลำปาง จำนวน 40,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านพักแบบชั้นเดียว 1 ห้องนอน ส่วนการก่อสร้าง มีจิตอาสาจากหลายส่วนอาทิ ทั้งภาคประชาชน เอกชน ราชการ ออกแรงช่วยกัน

แต่ปรากฎว่าภาคประชาชนจิตอาสาที่เข้าไปช่วยในการก่อสร้างและจัดทำอาหารช่วยเหลือเริ่มเกิดความไม่สบายใจ เนื่องจากงบประมาณที่หน่วยงานสนับสนุนมาตามระเบียบคือเพื่อจัดซื้อเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างเท่านั้น แต่หน่วยงานในพื้นที่ที่รับเงินมากลับนำมามาซอยแบ่งเงินออกเป็นสองส่วนคือ ค่าวัสดุฯ(รวมภาษี) 28,034 บาท และ ค่าแรง 11,970 บาท ทำให้วัสดุที่ใช้ไม่พอ จากการคำนวนกระเบื้องที่ต้องใช้ 186 แผ่น กลับจัดซื้อมาให้เพียง 90 แผ่น ส่วนค่าแรงมีจิตอาสาช่วย

คำถามที่ฝากถามถึงหน่วยงานที่สนับสนุนเงินฯว่าได้เข้าไปตรวจสอบการใช้เงินที่สนับสนุนไปหรือไม่ว่าหน่วยงานนั้นๆเมื่อได้รับเงินแล้วนำไปใช้ตรงตามระเบียบหรือไม่ หากผิดจากระเบียบจะดำเนินการอย่างไร? ส่วนหน่วยงานที่wfhรับเงินสนับสนุนมาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากไร้การกันเงินออกเป็นค่าแรง เมื่อไม่มีค่าแรง เงินส่วนนั้นไปอยู่ไหน หรือไม่

ภาพ-ข่าว ทีมข่าวเฉพาะกิจ จ.ลำปาง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here