ลพบุรี เริ่มแล้ว!! สงกรานต์เมืองลิง อัญเชิญรูปหล่อองค์เจ้าพ่อพระกาฬ ลงมาให้ประชาชนได้สรงน้ำ ขอพร และ ทำบุญให้อาหารลิง

2

ที่ศาลพระกาฬ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองลพบุรี คณะกรรมการและผู้บริหารงานศาลพระกาฬ ได้อัญเชิญรูปหล่อ องค์เจ้าพ่อพระกาฬ ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา ของชาวจังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ลงมาประดิษฐาน บริเวณด้านหน้าทางขึ้นศาลพระกาฬ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมสรงน้ำ ขอพร จากองค์เจ้าพ่อพระกาฬ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ สรงน้ำ ขอพร และทำบุญเลี้ยงอาหารลิงภายในพื้นรที่โดยรอบศาลพระกาฬ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2565 กันอย่างคึกคัก

แต่เนื่องจากการแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ มูลนิธิศาลพระกาฬ ต้องกำหนดมาตาการ แก่นักท่องเที่ยว โดยมีการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว ทั้งตรวจวัดอุณหภูมร่างกาย จัดตั้งจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และกำหนดให้นักท่องเที่ยวแสกนคิวอาร์โคสไทยชนะ โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าสักการะ และสรงน้ำขอพร เจ้าพ่อพระกาฬในแต่ละรอบ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อลดความแออัด ในพื้นที่ของการจัดกิจกรรม เพียงรอบละ 25-30 คน ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาและผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าสัการะ และสรงน้ำองค์เจ้าพ่อพระกาฬ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลพบุรีกำหนด อย่างเคร่งครัด

สำหรับ ศาลพระกาฬ ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างศาลเทพารักษ์ขนาดย่อมก่ออิฐ มีลักษณะสถาปัตยกรรมพระราชนิยม ทรงตึกเป็นแบบฝรั่ง หรือเปอร์เซีย ผสมผสานกับไทย บนฐานศิลาแลงเดิม ตัวศาลเป็นอาคารชั้นเดียวหลบแดดขนาดสามห้อง ภายในบรรจุทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ กับเทวรูปสีดำองค์หนึ่ง ถือกันว่าเป็นศาลประจำเมือง

ส่วน เจ้าพ่อพระกาฬ ถือ เป็นเทวรูปเก่าแก่ ซึ่งอาจเป็นพระวิษณุ หรือพระโพธิสัตว์ ศิลปะลพบุรี เดิมมีสีดำ ไม่มีเศียร ไม่มีพระกรทั้งหมด ต่อมาภายหลังได้มีผู้ศรัทธาจัดหาเศียรพระศิลาทรายศิลปะสมัยอยุธยา ส่วนพระกรนั้นหามาต่อได้เพียงสองข้าง ปัจจุบันไม่เหลือเค้าเดิมที่มีสีดำแล้ว เพราะถูกปิดทองดูเหลืองอร่าม และถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง เป็นที่เลื่อมใส่ศรัทธา ของประชาชนทั่วไปมาช้านาน

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย –  ลพบุรี  /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here