ลพบุรี เริ่มหนาวอีกรอบ กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาว เพื่อช่วยผ่อนคลายความหนาวให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ

2

พ.ท.รณชัย อภัยพันธ์ ผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่ 2  กรมรบพิเศษที่ 1 มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ขุนอาสา 524 จัดกำลังพล จำนวน 7 นาย ในนามศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ จังหวัดลพบุรี ร่วมกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ อาสาสมัครงานด้านกิจการพลเรือนประจำตำบลท่าหลวง ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนให้กำลังใจประชาชน พร้อมกับมอบผ้าห่มกันหนาวและปฏิทินใหม่ ประจำปี 2566 ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และประชาชนกลุ่มผู้เปราะบาง ที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ห่างไกล ของหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ ที่ 9 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี  จำนวน 40 ครอบครัว เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น อุณหภูมิลดลง โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน

ตลอดจน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง หน่วยงานทหาร กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อแสดงออกถึงความห่วงใยของกองทัพบก ที่มีต่อประชาชน โดยได้รับการตอบรับจาก ประชาชน เป็นอย่างดี และมีความซาบซึ้งใจที่ เจ้าหน้าที่ทหาร ได้เข้ามอบผ้าห่ม และให้กำลังใจและคอยให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

ซึ่งทุกขั้นตอนในการปฏิบัติ กำลังพลของหน่วยยังคงยึดหลักตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ตามที่กองทัพบกห่วงใยอย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย  – ลพบุรี /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here