ลพบุรี – เปิดเทอมวันแรก กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ จัดกำลังพลฯ อำนวยความสะดวกการจราจร

5

ที่ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี พ.อ.เสด็จ อาคะจักร ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิลาลงกรณ์ พลร่มป่าหวาย จ.ลพบุรี ได้สนับสนุนกำลังพล จาก กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิลาลงกรณ์ และทหารเสนารักษ์ ของหน่วย ออกปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือ คณะครู อาจารย์ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50 ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายวชิราลงกรณ์ ตำบลป่าตาล  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  เพื่อให้การช่วยเหลือในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดำเนินการตรวจคัดกรองนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งบุตรหลานเข้าเรียนในวันแรก ต้อนรับการเปิดเทอมใหม่ แบบ New Normal ในภาคเรียนที่ 1  ประจำปี 2564 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ และ ศบค.ได้ผ่อนปรนให้สถานศึกษาต่างๆ สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ หลังจากปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลานาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ตามมาตรการผ่อนปรน ของรัฐบาล เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่สามารถมากลับมาทำกิจกรรม ศึกษาเล่าเรียนภายในโรงเรียนได้ตามปกติ

โดยทางสถานศึกษาต่างๆ ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน  กำหนดให้นักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และต้องผ่านการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และมีจุดให้สแกน QR Code ไทยชนะแพลตฟอร์ม ก่อนเข้าโรงเรียน ขณะที่ภายในห้องเรียนได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นใหม่ และกำหนดให้นักเรียนสลับวันกันมาเรียน เพื่อลดความแออัด เพื่อให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่าทางโรงเรียนมีมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ อย่างแน่นอน

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย  – ลพบุรี /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here