ลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ สงกรานต์วิถีใหม่ New Normal

14

ย ที่ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขาสามยอด หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด และผู้สูงอายุในชุมชน ร่วมสวมใส่ผ้าไทยลายดอก

 เข้าร่วม กิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ของไทย ในรูปแบบสงกรานต์วิถีใหม่ New Normal โดยงดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เป็นทำบุญมอบทอดผ้าป้า ถวายภัตตาหารปิ่นโต แด่พระภิกษุสงฆ์ และสรงน้ำประพุทธรูปประจำชุมชน พร้อมทั้งมอบของขวัญปีใหม่ไทยให้แก่ผู้สูงอายุแทนการลดน้ำขอพร เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี กำหนดอย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย  – ลพบุรี /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here