ลพบุรี เคซี่เวฟเครื่องเล่นภายในงานฤดูหนาวสะบัดเด็กหลุดเหินฟ้ากระแทกพื้นเจ็บ 3 ราย – Thai Reference : อาสาไทยยืนยัน