ลพบุรี หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ใช้พื้นที่อาคารสโมสร จัดตั้งศูนย์กักตัวในชุมชน

8

ที่ อาคารสโมสร แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตลอดจน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวของ ได้ร่วมกันลงพื้นที่เป็นครั้งที่ 2 ในการเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง Community Isolation (CI) หรือศูนย์กักตัวในชุมชน รองรับผู้ป่วยสีเขียวในพื้นที่หน่วยทหารของจังหวัดลพบุรี

เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการรองรับดูและผู้ป่วย โควิด 19 ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย เพื่อใช้สำหรับกักตัวสังเกตอาการ ตามมาตการสาธารณสุข ที่ ศบค.กำหนด เพื่อแยกผู้ติดเชื้อออกจากครอบครัว และเมื่อมีอาการที่รุนแรงในขณะกักตัวภายในศูนย์ ซึ่งทีมแพทย์ผู้ดูแลจะเป็นผู้ประเมินอาการอีกครั้งเพื่อจะสามารถส่งต่อยังสถานพยาบาลได้ในทันที ซึ่งแหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ได้ จำนวน 250 เตียง

จากนั้น คณะได้ลงพื้นที่ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง Community Isolation (CI) หรือศูนย์พักคอย ของมณฑลทหารบกที่ 13 ณ ตึกกิจการสวัสดิการ  PXกองทัพบก สาขามณฑลทหารบกที่ 13 ขนาด 150 เตียง ซึ่งอยู่ระหว่างการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้ป่วยจากชุมชน และคลัสเตอร์ ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และผู้ติดเชื้อจากพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ที่ได้ลงทะเบียน ขอกลับมารักษาอาการป่วยตามภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งทั้ง 2 แห่งจะมีทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชเป็นผู้ดูแลการรักษา ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพิ่มเติม การวางระบบดูแลรักษาผู้ป่วย  ระบบดูแลรักษาความปลอดภัย  ระบบการจัดการขยะติดเชื้อ   ระบบการสื่อสาร  ระบบไฟฟ้า  ระบบประปาภายในศูนย์ทั้ง 2 แห่ง โดยคาดว่าจะสามารถเปิดศูนย์ทั้งสองแห่งภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นี้

ทั้งนี้ การดำเนินการ ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และ มณฑลทหารบกที่ 13 ถือเป็นนโยบาย และข้อห่วงใยของพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้สั่งการให้หน่วยทหารทั่วประเทศ ใช้อาคารสโมสรหรืออาคารเอนกประสงค์ในค่ายทหารทั่วประเทศ เป็นโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง เพื่อประเมินอาการ และดูแลผู้ป่วยสีเขียวในเบื้องต้น ก่อนประสานส่งต่อให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามระบบของสาธารณสุข แต่ละพื้นที่ต่อไป รวมถึงขยายขีดความสามารถของโรงพยาบาลสนามที่มีอยู่เดิม และเพิ่มการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่หน่วยทหาร ด้วย

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย  – ลพบุรี /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here