ลพบุรี หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ 2 คัน ออกให้การช่วยเหลือ ปชช.ผู้ประสบภัยแล้ง

26

 สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดลพบุรี เริ่มทวีความรุนแรง แหล่งน้ำดิบหลายพื้นที่มีปริมาณไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา เพื่อการอุปโภค บริโภค และเริ่มขยายพื้นที่ไปสู่ตำบลรอบนอก ซึ่งการช่วยเหลือล่าสุด หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จากกองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 2 ค่ายเอราวัณ พร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน และ รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 10,000  ลิตร จำนวน 1 คัน จากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช รวมเป็น 2 คัน

 นำน้ำดื่มสะอาดเพื่อการอุปโภค และบริโภค ตามโครงการ “กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน” ออกตะเวนหมุนเวียนแจกจ่ายน้ำ ช่วยประชาชน ผู้ประสบภัยแล้ง เนื่องจากน้ำประปาไม่ไหลมาเป็นเวลา 3 ติดต่อกันแล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ต.พรหมมาสต์ อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น หลังจากน้ำสำรองในภาชนะ ซึ่งใช้กักเก็บน้ำของประชาชนในแต่ละบ้านได้แห้งขอด ไม่เพียงพอต่อการอุบโภคบริโภค มาเป็นเวลานานแล้วเช่นกัน

 ทั้งนี้ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จะคงจัดกำลังพล และรถบรรทุกน้ำจาก หน่วยขึ้นตรง ทุกหน่วยในพื้นที่ ออกให้การช่วยผู้ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ไปจนกว่าจะสิ้นสุดสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของกองทัพบก

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย  – ลพบุรี /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here