ลพบุรี หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกำลังพลจิตอาสา กำจัดผักตบชวา พัฒนาแหล่งน้ำ ในแม่น้ำลพบุรี

3

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ จากกรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ (รพศ.3 รอ.) ค่ายเอราวัณ และ กองพันทหารที่ 35 หน่วยบัญชาการสงคามพิเศษ (ส.35 นสศ.) รวมกว่า 40 นาย ร่วมกับ ส่วนราชการ , กำนัน , ผู้ ใหญ่บ้าน และ จิตอาสาภาคประชาชนในพื้นที่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการผนึกกำลังร่วมกัน กำจัดผักตบชวาบนผิวน้ำที่ลอยเป็นแพ หนาแน่นในแม่น้ำลพบุรี

และไหลมารวมกันติดกับสะพานข้ามแม่น้ำลพบุรี บริเวณด้านหลังวัดโพธิ์แก้ว ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ทำให้เป็นอุปสรรคในการไหลของน้ำ ระหว่างหมู่ 1 หมู่ 2 และ หมู่ 3 ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เพื่อเป็นการเปิดทางระบายน้ำให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก และยังเป็นการดูแลรักษาความสะอาดแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค สำหรับประชาชน และสามารถเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นแบบอย่างของการแสดงออก ซึ่งความรู้รักสามัคคี ตลอดจนเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ในการทำความดี มีจิตสาธารณะ ในการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ โดยไม่หวังผลตอบแทน อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานทหาร และ ประชาชนในพื้นที่ อีกด้วย

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย  – ลพบุรี /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here