ลพบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลัดดันสินเชื่อ เพื่อการเลี้ยงสัตว์ ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ - อาสาไทยยืนยัน เว็บสารคดีข่าวเชิงลึกและไลฟ์สไตล์
อาสาไทยยืนยัน

ลพบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลัดดันสินเชื่อ เพื่อการเลี้ยงสัตว์ ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ

ที่ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการให้ความรู้แก่เกษตรกร การขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง ตามโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ และ ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการ เป็นเพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ที่ผ่านมา มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ในการฟื้นฟูหรือปรับเปลี่ยนอาชีพ ให้สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ของไทย ฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการตลาดผลิตผลการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ และ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่มาเลี้ยงสัตว์จำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ แพะแกะ และไก่พื้นเมือง รวมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่อง

โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งมีความเหมาะสม สำหรับการร่วมกลุ่มและเป็นศูนย์กลางในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจกว่า 500 ราย โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนสร้างรายได้ ภายใต้โครงการโคเนื้อสร้างชาติ” ด้วยการเลี้ยงโคขุนระยะสั้นไม่เกิน 4 เดือน ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรในการยังชีพ และผลิตปุ๋ยมูลสัตว์ใช้ในการเพาะปลูก เพื่อลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่ง โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนระยะสั้น ตลอดจนพัฒนาศักยภาพคอกกลางรวบรวมโคขุน และคอกกัก เพื่อการส่งออกให้กับสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ทั่วประเทศ

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย / ลพบุรี  รายงาน 

Tags

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
Close