ลพบุรี ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จัดกำลังพลอำนวยความสะดวกการจราจร และช่วยตรวจคัดกรอง ให้โรงเรียนในพื้นที่ชุมชน

171

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี  ได้จัดกำลังพล ออกปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือ คณะครู อาจารย์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง และโรงเรียนในชุมชน พื้นที่รอบค่ายภูมิพล ในด้านการอำนวยความสะดวกการจราจร และดำเนินการตรวจคัดกรองนักเรียน ในระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมถึงผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งบุตรหลานเข้าเรียนในวันแรก ต้อนรับการเปิดเทอมใหม่  แบบ New Normal 

โดยทางสถานศึกษาต่างๆ ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน กำหนดให้นักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และตั้งผ่านการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และมีจุดให้สแกน QR Code ก่อนเข้าโรงเรียน ขณะที่ภายในห้องเรียนได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นใหม่ เพื่อลดความแออัด เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่าทางโรงเรียนมีมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ อย่างแน่นอน

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย จ.ลพบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here