ลพบุรี ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติ และอำลาชีวิตราชการ ของนายทหารชั้นยศนายพล เหล่าทหารปืนใหญ่ 29 นาย

0

พลเอก ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็นผู้แทน  ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางเป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติ ชั้นนายพลเหล่าทหารปืนใหญ่ ที่จะครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2566     โดยเมื่อเดินทางถึง ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ได้ขึ้นแท่นรับการเคารพ โดยมีพลตรี นพสิทธิ์ คงชินศาสตร์ธิติ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ นำตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ และวางพวงมาลาสักการะ ต่อเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จากนั้น พลเอก ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ได้เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวสดุดีเชิดชูเกียรติ และ มอบของที่ระลึก ให้แก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารปืนใหญ่ ทั้ง 29 นาย ที่จะครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2566 ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่เหล่าทหารปืนใหญ่ และ กองทัพบก อีกทั้งยังได้ร่วมกันปกป้องรักษา สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้มีความมั่นคงด้วยดีเสมอมา ณ หอประชุมเอนกประสงค์ ภายในศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมี พลเอก วิสันติ สระศรีดา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมด้วยอดีตผู้บังคับบัญชา และเพื่อนข้าราชการเหล่าทหารปืนใหญ่ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน

ทั้งนี้ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ยังได้จัดกำลังพล จาก 5 กองพันสวนสนามเดินเท้า กระทำพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติ แก่นายทหารชั้นนายพล ที่จะอำลาชีวิตราชการในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาเอมพันธุ์ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โดยมี พลเอก จักรพงษ์ นวลชื่น จเรทหารทั่วไป ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ของเหล่าทหารปืนใหญ่ เป็นตัวแทนกล่าวคำอำลาชีวิตราชการ ในครั้งนี้ พร้อมทั้งนำคณะนายทหารชั้นยศนายพล ของเหล่าทหารปืนใหญ่ ทั้ง 29 นาย เข้าร่วมรับแถว ในพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติ อย่างสมเกียรติ สำหรับพิธีเชิดชูเกียรติในครั้งนี้  มีความหมายอย่างยิ่ง แก่เหล่าทหารปืนใหญ่ ที่แสดงถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ เพื่อยืนยันถึงความผูกพันอันลึกซึ้ง ของทหารปืนใหญ่ ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งศูนย์การทหารปืนใหญ่ได้จัดงานนี้ เป็นประเพณีสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพ-ข่าว สมชาย  เกตุฉาย / รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here