ลพบุรี รมช.เกษตร ลงพื้นที่ แก้ปัญหาอุทกภัย ผันน้ำจากเขื่อนป่าสักฯ เข้าพื้นที่แก้มลิง แก้ปัญหาอุทกภัย

7

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายธีระชาติ ไทรทอง ผู้อำนวยการ ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ผู้อำนวยการสำนักงานลพบุรี หัวหน้าสำนักงาน ปภ.ลพบุรี และนายอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ร่วมกันลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี ณ อ่างเก็บน้ำเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการเก็บน้ำ ซึ่งเกิดจากอุทกภัย เข้าสู่อ่างเก็บน้ำเพนียด โดยให้ อบต.เพนียด นำท่อขนาด 1 เมตร 2 แถว ความยาว 15 เมตร วางเชื่อมต่อระหว่างอ่างเก็บ 2 แห่ง เพื่อเก็บน้ำจาก 1 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มเป็น 3 ล้าน ลบ. ม.  พร้อมทั้งให้ชลประทานจังหวัดลพบุรี ทำถนนคันรอบอ่างเก็บน้ำเพนียด บดอัดดินให้แน่นเพื่อความแข็งแรง และให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในอนาคต และ ให้ อบต. เพนียดนำรถแบล็คโฮล์ จำนวน 2 คัน มาทำการขุดลอกสองข้างลำคลองหนองยายลักษณ์ บริเวณข้าง อบต.เพนียด ยาว 100 เมตร ให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ ตลอดจนสำรวจการวางท่อลำคลองที่จะรับการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มาเก็บไว้ ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 3 แห่ง ของ อำเภอโคกเจริญ อำเภอสระโบสถ์ และ อำเภอโคกสำโรง

 เพื่อให้น้ำระบายรวดเร็วขึ้น เพื่อเป็นการผันน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มาเก็บไว้ในช่วงฤดูน้ำหลาก ทดแทนการระบายทิ้งสู่พื้นที่ด้านล่าง เพื่อเป็นการตัดยอดน้ำ ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยพื้นที่ท้ายเขื่อน และเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชย์ ในช่วงฤดูแล้ง โดยได้ให้มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท นำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลระยะ 3 กิโลเมตร และเครื่องสูบส่งน้ำ จากพื้นที่อุทกภัย ระยะ 10 กิโลเมตร เพื่อสูบน้ำ มาเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำเพนียด ซึ่งยังสามารถรองรับน้ำได้ไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง 

พร้อมทั้ง ให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคลพบุรี ทำการสำรวจและขุดลอกคลองลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี เพื่อให้ระบายน้ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ป้องกันปัญหาอุทกภัยเหมือนช่วงที่ผ่านมา 

ภาพ-ข่าว สมชาย  เกตุฉาย / รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here