ลพบุรี รพศ.2 พัน.1 จัดกิจกรรม “ทหารพระราชา มีแล้วแบ่งปัน” รวมพลังสู้ภัยโควิด

5

 พ.ท.ปิยะพงษ์ พันธ์สนิท ผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 2 (รพศ.2 พัน.1) นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมด้วยรถยนต์ปันสุข ของหน่วย ร่วมกับ เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ลงพื้นที่ลำเลียงสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ผลไม้ ขนมแซนวิช และน้ำดื่มบรรจุขวด ตามโครงการทหารพระราชา “มีแล้วแบ่งปัน” รวมพลังสู้ภัยโควิด 19 ไปส่งมอบให้กับประชาชนผู้กักตัว จำนวน 88 คน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในชุมชนเพชรพัฒนา และศูนย์พักคอยบ้านห้วยบง ต.พัฒนานิคม และ ต.เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ซึ่งขั้นตอนในการส่งมอบเป็นไปตามวิถีใหม่ โดยการให้ผู้รับมอบหยิบจับสิ่งของเอง ตามนโยบายของกองทัพบก เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ซึ่งทุกขั้นตอนในการส่งมอบ กำลังพลของหน่วย ได้ยึดมาตรการ เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามที่ ศบค.กำหนด เพื่อความปลอดภัยแก่ทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างเคร่งครัดด้วย

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย –  ลพบุรี  /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here