ลพบุรี มทบ. 13 ร่วม รพ.สต. รณรงค์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ เข้ารับการฉีดวัคซีน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเชื่อมั่น

8

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลมณฑลทหารบกที่ 13 ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลห้วยโป่ง , ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลห้วยโป่ง ตลอดจนคณะผู้นำชุมชน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

ร่วมกัน เดินเท้าลงพื้นที่ รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 12 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบสมัครใจ ผ่านแอพพลิเคชั่น แพลตฟอร์ม “ลพบุรีพร้อม” ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลพบุรีได้จัดทำขึ้น

เพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงวัคซีน ในการป้องกันโควิด 19 ได้อย่างทั่วถึง หลากหลายช่องทาง รวมถึงยังได้ทำการประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ให้แก่ประชาชน ได้เกิดความเชื่อมั่นของวัคซีน ในการสร้างภูมิคุ้มกันกับตนเอง จนเกิดเป็นภูมิคุ้มกันหมู่เป็นส่วนรวม เพื่อให้สังคมและประเทศชาติ สามารถกลับดำเนินใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็ว

ลพบุรี มทบ. 13 ร่วม รพ.สต. รณรงค์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ เข้ารับการฉีดวัคซีน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเชื่อมั่น อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

 พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมกันแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบพกพา ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้ในการป้องกันต้นเอง ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้มีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการติดเชี้อโควิด 19 ตามนโยบายของกองทัพบก ด้วย 

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย –  ลพบุรี  /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here