ลพบุรี ผู้ว่าฯ เป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าขิดพระราชทาน

2

ด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าขิดพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ให้แก่นายอำเภอและนายกกิ่งกาชาดอำเภอจำนวน 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี และผู้ผลิตผ้าจำนวน 14 กลุ่ม เพื่อเป็นต้นแบบพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นให้มีความทันสมัยสามารถก้าวสู่สากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยังยืน

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการลายผ้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้พระราชทานให้กับช่างทอผ้ากลุ่มทอผ้า และผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิค ดังนี้ ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผ้าบาติกลายพระราชทาน “ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไทเจ้าหญิง” “ท้องทะเลไทย” “ป่าแดนใต้” และผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่อปวงชนชาวไทยนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสินค้า

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย จ.ลพบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here