ลพบุรี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมกระโดดร่ม กับ นักเรียนนายร้อย จปร. ชั้นปีที่ 3 ที่เข้ารับการศึกษา

41

พลโท ภูมิพัฒน์   จันทร์สว่าง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมคณะ ผู้บังคับบัญชา  ประกอบด้วย พลตรี วัฒนา ฉัตรรัตนแสง ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ พันเอก เสกสรร  สุขสังข์  รองผู้บัญชาการ โรงเรียนสงครามพิเศษ ได้แสดงภาวะผู้นำหน่วยรบพิเศษ โดยได้ร่วมทำการกระโดดร่มแบบสายดึงประจำที่ จากอากาศยาน เครื่องบินลำเลียง แบบ 295 ของกองทัพบก ร่วมกับ นักเรียนนายร้อย จปร. ชั้นปีที่ 3 จำนวนกว่า 200 นาย ที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 329 ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี

โดยผู้รับการฝึกทุกนาย รวมถึงบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จะขึ้นอากาศยานจากสนามบิน กองบิน 2 ฐานบินโคกกระเทียม ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี ก่อนจะทำการกระโดดร่มออกจากอากาศยานที่ระดับความสูง 1,250 ฟุต ลงสู่ภาคพื้น ณ สนามกระโดดร่มบ้านท่าเดื่อน้อย ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี ถึงแม้นสภาพสนามจะมีลมพัดแรง แต่กำลังพลทุกนายก็สามารถบังคับร่มลงสู่พื้นได้อย่างปลอดภัย 

ทั้งนี้ การกระโดดร่ม ในหลักสูตรส่งทางอากาศ ถือเป็นอีกหนึ่งในหลักสูตรบังคับที่กำหนดให้ กำลังพลหน่วยรบพิเศษทุกคน ต้องสำเร็จการศึกษา โดยระยะเวลาการศึกษาประมาณ 5 สัปดาห์ แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น การฝึกภาคพื้นดิน และการกระโดดร่มจริงจากอากาศยาน จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษา จะได้รับการประดับเครื่องหมายปีกพลร่มไหมดิ้นสีทอง อย่างสง่างาม ที่หน้าอกข้างซ้าย และถือเป็นทหารพลร่มอย่างสมบูรณ์

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย  – ลพบุรี /  รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here