ลพบุรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยม มอบของขวัญปีใหม่ ให้แก่กำลังพล

5

 พลเอก ภูมิพัฒน์  จันทร์สว่าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ท่านที่ 2 ในฐานะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เดินทางตรวจเยี่ยม พร้อมนำของขวัญปีใหม่ จากกองทัพบก มอบให้แก่ข้าราชการ กำลังพลหน่วยรบพิเศษ ที่ จังหวัดลพบุรี โดยมี พลโท ณัฐวุฒิ นาคะนคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมคณะนายทหารรบพิเศษให้การต้อนรับ

โดยเมื่อเดินทางถึง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และ พบปะเยี่ยมเยียนกำลังพลหน่วยรบพิเศษ ส่งมอบของขวัญปีใหม่ จากกองทัพบก ให้แก่ผู้แทนหน่วย ซึ่งมีกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม ตามแนวชายแดน ร่วมเป็นผู้แทนในการรับมอบ เพื่อส่งต่อให้แก่ทหารหน่วยรบพิเศษ ทั้งในที่ตั้งปกติ และผู้ซึ่งปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารนักรบพิเศษทุกนาย ในการปฏิบัติงานในห่วงปีที่ผ่านมา ณ สนามสีหราชเดโช หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

 พร้อมทั้งได้อ่านสารอำนวยอวยพรปีใหม่ จากผู้บัญชาการทหารบก ที่มีถึงกำลังพลกองทัพบกทุกนาย โดยขอส่งความปรารถนาดี และกำลังใจให้กับทหารนักรบพิเศษทุกคน โดยระบุว่า…..ตลอดห้วงปีที่ผ่านมา  กองทัพบก ได้ปฏิบัติภารกิจในด้านป้องกันประเทศ และปกป้องผลประโยชน์ของชาติ ด้วยความมุ่งมั่น แม้จะต้องเผชิญกับความเหนื่อยยากและอุปสรรคนานัปการ แต่กำลังพลของกองทัพบกทุกนาย โดยเฉพาะทหารหน่วยรบพิเศษ ต่างมานะพยายาม โดยมิได้ย่อท้อ ทั้งยังตั้งใจจริงที่จะร่วมมือกันทำงานด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ อดทน ทำให้ภารกิจต่างๆ ลุล่วงสำเร็จผล ตามความมุ่งหมาย และดำรงไว้ ซึ่งบทบาทอันมีเกียรติในการรักษาความมั่นคงของชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบไป          

จากนั้น ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุป เกี่ยวกับภารกิจ เกี่ยวกับงานด้านการส่งกำลังบำรุงและผลการดำเนินงาน  ของศูนย์ปฏิบัติการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งตอบปัญหาข้อขัดข้อง ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยรบพิเศษ ณ ตึกกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษโอกาสเดียวกัน ก่อนเดินทางกลับ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ยังได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการ ปรับปรุงเรือนรับรอง ของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ บ้านพักนายทหารชั้นนายพัน ของหน่วยอีกด้วย

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย –  ลพบุรี 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here