ลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (

โดยนำรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ปลัดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทหาร ตำรวจ จิตอาสา 904 เทศบาลเมืองลพบุรี และจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณโดยรอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยร่วมกันเก็บกวาดขยะ ภายในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ฉีดล้างบริเวณถนนริมทางรถไฟ หน้าพระปรางค์สามยอด ตัดหญ้า ทาสี และปรับภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน

ภาพ-ข่าว สมชาย จ.ลพบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here