ลพบุรี ค่ายวชิราลงกรณ์ พลร่มป่าหวาย นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน บริจาคโลหิต

5

พ.ท.รณชัย อภัยพันธ์ ผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 2 ค่ายวชิราลงกรณ์ พลร่มป่าหวาย จังหวัดลพบุรี จัด นำกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จำนวนกว่า 15 นาย  ซึ่งได้ผ่านคัดกรองจากหน่วยแล้วว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างการแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด 19 เดินทางไป ณ อาคารสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี เพื่อเข้าร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “ กองทัพบก บริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ ”

เพื่อส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัย ตามมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดโควิด 19 ให้กับสภากาชาดไทย สำหรับใช้เป็นโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งอยู่ใน ภาวะขาดแคลนโลหิต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตลอดจน เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความรู้รักสามัคคี และความเสียสละ ถวายเป็นพระราชกุศล และ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างพร้อมเพียงกัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมแก้ปัญหาภาวะโลหิตขาดแคลน จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ระลอกใหม่ ตามนโยบายของกองทัพบก โดยมีโลหิตที่ได้ รวม จำนวน 6,300 ซีซี โดยโลหิตที่ได้จะถูกนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองให้กับธนาคารเลือด สำหรับใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งอยู่ใน ภาวะขาดแคลนโลหิต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในโอกาสต่อไป

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย –  ลพบุรี  /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here