ลพบุรี กิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

7

ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ จัดกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่ผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งชุมชนและสัตว์ป่าต้องสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย เกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกัน อันจะส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ สมดุลกับธรรมชาติในระบบนิเวศ สืบต่อไป ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก/โฟม หันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทดแทน เพื่อลดจำนวนขยะ อันส่งผลต่อสัตว์ป่าและธรรมชาติ รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการของทุกหน่วยงาน ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยมีเป้าหมายให้ผู้เยี่ยมชมได้รับทราบถึงบทบทหน้าที่ ภารกิจและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า นำเสนอความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบและนำไปให้ประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้ยังมีการจัดการประกวดภาพระบายสี ประกวดคำขวัญ การประดิษฐ์ของใช้ เครื่องประดับจากวัสดุธรรมชาติและปั่นจักรยานรักษ์ป่าไปรอบๆบริเวณ เขาสมโภชน์ มีผู้ร่วมงานเยี่ยมชมกิจกรรม กว่า 700 คน

ภาพ-ข่าว กฤษณ์ ลพบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here