ลพบุรี กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา มอบข้าวสาร ถุงยังชีพ ให้กับผู้ยากไร้

3

พ.อ.ประเสริฐ ตาละลักษมณ์ ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา นำกำลังพล ชุดปฏิบัติการพลเรือนของหน่วย ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อให้การช่วยเหลือ ในการส่งมอบข้าวสารบรรจุถุง น้ำหนักถุงละ 5 กิโลกรัม พร้อมด้วย น้ำมันพืช น้ำปลา และน้ำตาล ให้แก่ ผู้ยากไร้ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนกลุ่มเปราะบาง และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 50 ครอบครัว ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดราษฎร์ธานี หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “จิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิต สู้โควิด 19”

พร้อมกันนี้ ยังได้จัดชุดหมอเดินเท้า ลงพื้นที่ ตรวจสุขภาพ เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพจากกองทัพบก ให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางมารับสิ่งของ ในพื้นที่ส่วนรวมได้ อีกจำนวน 3 ครอบครัว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเป็นขวัญกำลังใจ ตลอดจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ตามนโยบายของกองทัพบก ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานทหารในทุกพื้นที่ พร้อมให้การช่วยเหลือ และเป็นที่พึ่งให้ แก่ประชาชนในทุกโอกาส ซึ่งผู้นำชุมชน และประชาชน ต่างดีใจและยินดีเป็นอย่างมากที่ เจ้าหน้าที่ทหารมาให้การช่วยเหลือในครั้งนี้

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย –  ลพบุรี  /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here