ลพบุรี กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ร่วมกับ อสม. สร้างความเข้าใจกับแก่ ปชช.เรื่องการฉีดวัคซีน และ การลงทะเบียนฉีดวัคซีน

17

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงคราพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการพลเรือนของหน่วย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อสม. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี กว่า 30 คน พร้อมด้วย  รถยนต์ ประชาสัมพันธ์เครื่องที่ ติดตั้งเครื่องขยายเสียง แบบ LRAD 500 X ซึ่งเป็นเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่ ที่ใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ ร่วมกันเดินเท้า รณรงค์แบบเคาะประตูบ้าน เพื่อเข้าไปสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ถึงเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19

โดยการพูดคุยแบบตัวต่อตัว ทำให้คนในชุมชนเข้าใจ และคลายกังวลว่าการฉีดวัคซีนไม่เป็นอันตรายอย่างที่คิดไว้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ขั้นตอนการลงทะเบียน และการใช้งาน แอปพลีเคชั่น “หมอพร้อม”เพื่อรับสิทธิ์การฉีดวัคซีน โควิด 19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่คนลพบุรี 

 ตลอดจน นำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้ามือ แจกจ่ายแก่ประชาชน และแผ่นโปสเตอร์ประชาชสัมพันธ์ ไปติดตามร้านค้าชุมชนในหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลบ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี รวม 6 หมู่บ้าน เ

พื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และการดูแลตนเอง ครอบครัวให้ปลอดภัยด้วยการปฏิบัติตน ตามมาตรการที่ทางสาธารณสุข และจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดไว้อย่าเคร่งครัด ผลการปฏิบัติ จทน.ท้องที่และท้องถิ่นต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ประชาชนตื่นตัว และเข้าใจซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี ในการดูแลตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากโควิด 19

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย –  ลพบุรี 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here