ลพบุรี กรมรบพิเศษที่ 2 ค่ายเอราวัณ จัดกำลังพลจิตอาสา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในสถานศึกษา

9

กรมรบพิเศษที่ 2 จังหวัดลพบุรี จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จากกองพันรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ จำนวน 5 นาย ร่วมกับ เทศบาลตำบลพัฒนานิคม คณะครู โรงเรียนพัฒนานิคม และโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 หลังเปิดภาคเรียน และทำการเรียนการสอนมาได้ 1 สัปดาห์

 โดยกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ได้อาศัยช่วงเวลาวันหยุดเข้าดำเนินการ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยได้เข้าช่วยเหลือบุคลากรทางการศึกษาทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามโรงเรียนและสถานศึกษา 2 แห่ง ทั้งบริเวณทางเดิน ห้องเรียน ห้องพักครู โรงอาหาร สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม ลานกีฬา พื้นที่ส่วนรวมในโรงเรียนมีความสะอาด สร้างความมั่นใจกับบุคลากร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในการใช้สถานที่เพื่อการเรียนการสอน ต้อนรับการเปิดภาคเรียนในสัปดาห์ที่ 2 ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ของการรักษาระดับความสะอาด และลดความเสี่ยงในการสะสมเชื้อโรค รวมทั้งสร้างสภาวะแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีให้กับครูและนักเรียน

ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ของผู้บัญชาการทหารบก ที่มีความห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมอบให้หน่วยทหารออกช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาล และสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ในการคลี่คลายสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยให้นำทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์มาปรับใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อคงมาตรการป้องกันไว้อย่างต่อเนื่อง ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค จะคลีคลายกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย –  ลพบุรี  /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here