ลพบุรี กรมรบพิเศษที่ 1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล แก้ปัญหาภัยแล้ง

13

พ.ท. อวิรุธ เฉลิมวัฒน์ ผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ จังหวัดลพบุรี นำกำลังพลชุดปฏิบัติการพลเรือน ขุนอาสา 523 พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ของหน่วย เดินทางลงพื้นที่ ร่วมกับผู้นำชุมชน และ ปราชญ์ชาวบ้าน ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

เพื่อถ่ายถอดองค์ความรู้ ในการดำเนินการจัดสร้าง “ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด” จากวัสดุเหลือใช้ อาทิ ยางรถยนต์ ขวดน้ำพสาติก เศษหิน ดิน ทราย มาเป็นต้นแบบในการดำเนินการ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในระดับชุมชนในช่วงฤดูแล้ง และช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ให้กับประชาชนแบบยั่งยืน และเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลาก ณ บ้านโคกคลี หมู่ที่ 10 ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โดยมีผู้นำหมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.หนองรี ทั้ง 12 หมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 30 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนงานกิจการพลเรือนเพื่อความมั่นคง ตามแนวทางทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง ของชุมชน ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ให้กับอาสาสมัครงานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพบบก ที่ได้รับการอบรมที่ผ่านมา ให้เกิดประโยชน์ และมีความมั่นคงในชุมชนม ตามนโยบายของกรมกิจการพลเรือนกองทัพบก พร้อมนำไปขยายผลในหมู่บ้านตนเองต่อไป

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย –  จ.ลพบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here