ลพบุรี กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ จัดกำลังพลจิตอาสาฯ ชุดช่าง ช่วยเหลือซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ตามนโยบายของกองทัพบก

9

ศูนย์บรรเทาสาธารภัย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ชุดช่าง จาก กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ พลร่มป่าหวาย จำนวนกว่า 10 นาย ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนตำบลป่าตาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาที่อยู่อาศัย “โครงการบ้านพอเพียงชนบท” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อซ่อมแซมบ้าน และต่อเติมบ้านพักที่อยู่อาศัยให้แก่ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ซึ่งเป็นบ้านของ นางยุพิน ศรีน้อย ณ บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้มีอาชีพรับจ้าง ไม่มีรายได้เพียงพอ ในการจัดสร้างบ้านหลังใหม่ได้ด้วยตัวเอง

 ซึ่งหน่วยได้จัดกำลังพลจิตอาสา ชุดช่าง เข้าดำเนินการลื้อถอนบ้านหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม ซึ่งเป็นบ้านไม้สภาพเก่าผุพังไม่มีความมั่นคงแข็งแรง เนื่องจากหวั่นเป็นอันตรายต่อผู้พักอาศัย ตามที่สภาองค์กรชุมชนตำบลป่าตาล ได้ร้องขอสนับสนุน ให้กำลังพลของหน่วย พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือเขาดำเนินการ โดยได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้าง และซ่อมแซมให้ใหม่ทั้งหลัง เพื่อความมั่นคงแข็งแรง โดยมี สภาองค์กรชุมชนตำบลป่าตาลเป็นผู้พิจารณาจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันพัฒนาองค์กร ชุมชนองค์กรมหาชน (พอช.) โดยทุกขั้นตอนของปฏิบัติงาน ยังคงเป็นตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามที่กองทัพบก ได้มีความห่วงใยอย่างเคร่งครัด

 ซึ่งขณะนี้ มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 80 ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการเก็บรายระเอียดต่างๆ พร้อมทาสีประภูมิทัศน์รอบตัวบ้านให้สวยงามอีก 1-2 วัน ก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ยากไร้ได้เข้าพักอาศัยตามเดิม เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ยากไร้ ตามนโยบายของกองทัพบก

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย  – ลพบุรี /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here