ลดาวัลลิ์” ขึ้นเหนือแจงนโยบาย “พรรคเสมอภาค” เดินหน้าพลิกการเมืองให้ขาวสะอาด

5

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะเดินทางร่วมประชุมชี้แจงนโยบายพรรคเสมอภาค ให้แก่กลุ่มผู้สนับสนุน ที่โรงแรมน้ำเพียงดิน บูติค โฮเต็ล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มผู้สนับสนุนเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย นโยบายของพรรรคเสมอภาค เป็นจำนวนมาก

นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า การจัดตั้งพรรคเสมอภาค จะเป็นการพลิกโฉมหน้าการเมืองไทยไปสู่การเมืองในมิติใหม่ ที่ประชาชนธรรมดา รวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมือง ให้เป็นพรรคของประชาชน บริหารจัดการโดยประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ประชาชนทุกสาขาอาชีพจะมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนจะเป็นผู้อุปถัมภ์พรรคให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง

“พรรคเสมอภาค” เมื่อดำเนินการก่อตั้งครบทุกขั้นตอนแล้วจะเป็นทางเลือกใหม่ สำหรับประชาชนที่ไม่ชอบความขัดแย้ง ไม่ชอบความอยุติธรรม ไม่ชอบการเลือกปฏิบัติ ไม่ชอบการทุจริตคอรัปชั่น ไม่ชอบความเหลื่อมล้ำรวยกระจุกจนกระจาย ประชาชนที่อยากให้เศรษฐกิจฟื้น อยากให้คนไทยหลุดพ้นจากความยากจนหนี้สินล้นพ้นตัว อยากให้คนไทยมีสุขภาพดีมีเงินใช้จากการประกอบอาชีพอย่างมีศักดิ์ศรี ว่าที่พรรคเสมอภาคพร้อมรับมอบอำนาจหน้าที่จากประชาชนไปบริหารประเทศให้ฟื้นกลับมาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถยืนอยู่ในระดับแถวหน้าในอาเซียนและในภูมิภาคเอเชียอีกครั้ง

นางลัดดาวัลลิ์ กล่าวทิ้งในตอนท้ายว่า ตนขอยืนยันว่า “ตนเป็นนายทุนให้ตนเอง ไม่มีนายทุนใหญ่หรือใครอยู่เบื้องหลัง และทุกคนที่เป็นสมาชิก เป็นนายทุนพรรค  เพราะการเมืองวันนี้หากไม่หันหน้าจับมือกันจะไม่เหลืออะไรเลย.

ภาพ-ข่าว ทรงวุฒิ ทับทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here