ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง “จัดกิจกรรม” สภานักเรียน อ.ท.ร. อบรมแกนนำเพื่อส่งเสริมประชาธิประไตยในโรงเรียน

4

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดย นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้จัดกิจกรรมสภานักเรียน อ.ท.ร. อบรมแกนนำเพื่อส่งเสริมประชาธิประไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียน ตามระบอบประชาธิปไตย มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ และมีประสบการณ์ในการร่วมทำงานเป็นหมู่คณะ โดยยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น

นายอนิรุทธิ์ สมร กล่าวว่า ทางคณะครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางได้จัดกิจกรรมสภานักเรียน อ.ท.ร. อบรมแกนนำเพื่อส่งเสริมประชาธิประไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียน ตามระบอบประชาธิปไตย มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ และมีประสบการณ์ในการร่วมทำงานเป็นหมู่คณะ โดยยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here