ร.ร.บ้านหัวเขา นราธิวาส จัดตลาดนัดพอเพียง ปลูกฝังแนวคิดการใช้ชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4

ที่โรงเรียนบ้านหัวเขา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวเขา  โดยมีทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว   ซึ่งจะให้นักเรียน ออกร้านขายขนมต่างๆ รวม 10 ร้าน ซึ่งเด็กๆ ลงมือร่วมกันทำ  กับคุณครูประจำชั้นแต่ละห้อง เช่นขนมบัวลอย 3 สี ขนมใบบัว ขนมโคหลายสี ขนมครก และผักสวนครัวจากฝีมือนักเรียนที่ร่วมกับปลูก ในโรงเรียน เป็นต้น ส่วนลูกค้าก็เป็นเพื่อนเด็กนักเรียนในโรงเรียน และผู้ปกครอง รวมถึงครูอาจารย์

นางสาวธิดารัตน์ ลักขษร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเขา บอกว่าการจัดงานตลาดนัดพอเพียง เป็นไปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้มีการพัฒนาในทุกๆด้าน การจัดกิจกรรมเน้นเป็นการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าพื้นฐานในชุมชนมีอะไรบ้าง  เป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ ให้กับเด็กนักเรียนให้รู้จักการช่วยเหลือตัวเอง และคนรอบข้าง ปลูกฝังแนวคิดการใช้ชีวิต การสื่อสาร สังคม อารมณ์และความเป็นอยู่ ให้นักเรียนหรือเด็กได้รับประสบการณ์ตรง จากการซื้อขายสินค้า ผลประโยชน์ที่ได้จากการจัดงานเป็นที่น่าพอใจ ทำให้เด็กๆรู้จักใช้จ่าย การซื้อ ขาย หรือทอนเงินเมื่อนำเงินมาสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้  สำหรับการจัดทำขนมต่างๆหรือสินค้า  คุณครูประจำชั้นจะเป็นคนออกค่าใช้จ่าย เมื่อนำไปขายมีรายได้ก็จะรวบรวม บริหารจัดการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ  ที่ใช้ในห้องเรียนหรือของเล่นให้กับเด็กนักเรียนต่อไป  ซึ่งกิจกรรมนี้มีครู อาจารย์ เด็กนักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมซื้อสินค้ากันอย่างคึกคัก

ภาพ- ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here