รู้ทัน !!! โควิด-19 กับ นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง (ตอนที่ 21)

269

นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง อ.ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 กับการป้องกัน โควิด-19  รวมถึงการ ให้ความรู้ในการรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรอย่างมีสติ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here